Villa Ilo luo välimallin palveluratkaisun

Villa Ilo syntyi tarpeesta tehdä jotain uudella, mutta todella vanhalla tavalla. Huomasimme, että suomalaisesta palvelukentästä puuttui joustava, välimallin ratkaisu hoivaan: kaikki eivät tarvitse tehostettua palveluasumista, mutta yksin kotonakaan ei välttämättä pärjää ja eläminen omassa kodissa voi joskus olla yksinäistä.

Meillä asiakas on oman elämänsä päähenkilö

Sinulle omaa elämää

Villa ilon arvot

Villa Ilon arvoina ovat yksilöllisyys, hyvä palvelu, avoimuus ja jatkuva kehitys.

Yksilöllisyys

Päätökset tehdään yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin sekä toiveisiin perustuen. Asiakas kohdataan omana yksilönä tapoineen, arvoineen, tottumuksineen ja tarpeineen, asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Asiakasta kannustetaan omaan hoitoonsa ja sen suunnittelun osallistumiseen henkilöstön ohjaamana ja tukemana. Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti asiakkaan yksilöllisyyttä arvostaen.

Hyvä palvelu

Tuemme asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä, terveyttä, itsenäistä suoriutumista sekä osallisuutta. Tärkeää on että asiakas voi kokea elämänsä turvalliseksi, arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. Hyvä palvelu perustuu henkilöstön korkeaan ammattitaitoon ja ammatillisuuteen. Jokainen työntekijä vastaa omasta työstään ja työnsä tuloksista, sekä on velvollinen kehittämään itseään, ammattitaitoaan, työtapojaan ja työympäristöään.

Avoimuus

Luottamusta rakennetaan avoimella vuorovaikutuksella yrityksen johdon, henkilöstön, asiakkaiden, omaisten, verkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Mielipiteitä, palautteita ja kehitysehdotuksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja niiden antamiseen kannustetaan. Yrityksen henkilöstö toimii tasa-arvoisena tiiminä ja on aktiivisessa yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jatkuva kehitys

Asiakastyytyväisyys sekä asiakkaiden hyvinvointi saavutetaan asiakkaiden tarpeista lähtevällä laadukkaalla hoito- ja kuntoutustyöllä. Panostamme viihtyvyyteen, elämysten luomiseen, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävään toimintaan ja yhteisön me-hengen luomiseen. Henkilöstöä kannustetaan ja tuetaan oman ammattitaidon lisäämiseen ja kehittämiseen. Henkilöstö saa ja voi vaikuttaa työtapojen ja toimintojen kehittämiseen.

HoviTeema

Villi ja vapaa

Villi ja Vapaa yhdistyvät Villa Ilon HoviTeemassa. Tuotamme asiakkaillemme elämyksiä ja kokemuksia voimavaralähtöisesti, kuntouttavalla työotteella.

Tarkoituksenamme on löytää mielekästä tekemistä ja ylläpitää toimintakykyä. Heittäydy hetkeen, ilon ja valon retkeen.

Villa Ilon teemana on Villi ja vapaa

Mitkä piirteet ja tekijät tekevät Villa Ilosta erityisen? HoviTeemamme avaa osin toimintamme erityispiirteitä, mutta menimme vielä astetta syvemmälle pohdinnoissa:

Tutustu erityispiirteisiimme