Villa IloSTA yksilöllistä ja itsenäistä arkea tukevaa
hoivaA ja hoitoa

Villa Iloa tuottaa tasokasta yhteisöllistä asumista, hoitoa, kuntoutusta sekä tukipalveluita ikääntyneille ja muille erityistä tukea arjessaan tarvitseville. Tarjoamme turvallisen, yhteisöllisen asumisen sekä viihtyisän asumisympäristön.

Villa Ilon palvelut on niille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista palveluasumista, mutta itsenäinen asuminenkaan ei tunnu turvalliselta. Meistä jokainen tarvitsee ihmisiä ympärilleen, jotta arki olisi mielekästä. Meillä asiakkaat saavat pysyä ohjaajan penkillä omassa elämässään.

Henkilökunta ja arvot

Villa Ilon henkilökunta koostuu alan ammattilaisista, jotka työskentelevät arvojemme mukaisesti.

Hoitajamme ovat ystävällisiä, luotettavia ja heidät on koulutettu sertifioidun toimintakäsikirjamme mukaiseen toimintaan. Meille on tärkeää asiakkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja toimintakyvyn tukeminen.

Yhteisöllistä ja turvallista asumista 

Palvelemme ikäihmisiä tai muuten jokapäiväisessä elämisessään palveluja tarvitsevia. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Heinolan Valolinnassa. Yhteisöllinen asuminen Villa Ilon alueella tuo laajan mahdollisuuden turvallisiin kotipalveluihin.

Tuotamme kotihoito- ja kotisairaanhoitopalveluja kotiin räätälöidysti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelumme ovat saatavilla joka päivä. Palvelukokonaisuus määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan.

Päivä Villa Ilossa

laadukasta toimintaa

”Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme”.

Toiminta on ISO 9001:2015 sertifioitua

Palvelulupauksemme

Tavoitteellista kuntoutusta toiveiden ja tarpeen mukaan

Tarjoamme tavoitteellista kuntoutusta joko lyhyinä tai pidempinä hoiva- ja kuntoutusjaksoina esimerkiksi sairaalajakson jälkeen. Nämä kuntoutusjaksot räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Kuntoutamme asiakkaan esimerkiksi sairaalajaksolta kotiin operaation jälkeen tai autamme valmistautumisessa ennen operaatiota.

Tuemme omatoimisuutta, emme tee asioita asiakkaidemme puolesta vaan annamme tukea, ohjausta ja aikaa itsenäiseen suoriutumiseen. Terveydenhuollon ammattilaisista koostuva henkilökuntamme auttaa aina tarvittaessa. Meille on tärkeää asiakkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja toimintakyvyn tukeminen. Kuntoutuksemme kattaa fyysisen kuntoutuksen lisäksi myös sosiaalisen ja muistikuntoutuksen.

Oikeanlaisella ja aktiivisella kuntoutuksella pääset paremmassa kunnossa omaan kotiin.

HoviKlubi