Villa Ilon Henkilöstö

Villa Ilon pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus.  Työntekijä on rekisteröity Valviran Suosikki-tietokantaan. Meillä henkilöstön erityisosaaminen pyritään nostamaan esille päivittäisessä hoitotyössä.

Villa Ilossa voi myös opiskella ammattiin oppisopimuksella. Meillä on myös eri alojen opiskelijoita työssä oppimisjaksolla ja suorittamassa näyttöjä.

Koulutus

Villa Ilossa on moniammatillinen henkilöstörakenne.  Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla ja työnohjauksella. Henkilöstön koulutukset perustuvat asiakkaiden palveluiden tarpeisiin, toimintaympäristön muutoksiin ja lakimuutoksiin. Hyvällä koulutuksella ja riittävällä perehdytyksellä varmistetaan se, että asukkaamme saavat hyvää, laadukasta palvelua.

Kannustamme muutoshalukkuuteen ja henkilökohtaiseen uudistumiseen. Koulutuksia toteutetaan sekä sisäisenä että ulkoisena koulutuksena.

Tyhy-toiminta

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan mm. varhaisen tuen mallilla, työnohjauksella, kehityskeskusteluilla sekä koulutuksilla. Henkilökunta pystyy vaikuttamaan työvuorosuunnittelun kautta vapaa-ajan ja työn yhteensovittamiseen.

Työturvallisuudesta huolehditaan koulutuksilla, riskien arvioinnilla sekä toimintaohjeilla. Henkilöstön työhyvinvointia selvitetään säännöllisesti työhyvinvointikyselyllä.

Villa Ilon työntekijälle

Henkilöstön erityisosaaminen
pyritään nostamaan esille
päivittäisessä hoitotyössä.