Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen

Johtamisen kehittäminen Villa Ilossa

Toiminnanjohtajamme Mira Nurminen valmistui kesäkuussa 2022 LAB-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta (YAMK), aiheena Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla. Lämpimät Onnittelut Miralle hyvin suoritetuista opinnoista ja Valmentava johtaminen-kehittämistyön vetämisestä Villa Ilossa yhdessä projektiryhmän kanssa.

Kehittämisen pääpaino oli Villa Ilon johtamisessa yhteistyössä työyhteisön kanssa. Tavoitteena oli lisätä Villa Ilossa työntekijöiden itseohjautuvuutta ja rohkeutta itsenäisten päätösten tekoon, vahvistaa ammatillista osaamista ja itsetuntoa.

Tutustu Miran, Katri Saaren ja Mari Kokkosen LAB-ammattikorkeakoululle kirjoittamaan blogitekstiin, mikä on valmentavan johtamisen idea ja miten sitä kohti on edetty Villa Ilossa työyhteisön kanssa: Valmentava johtaminen osaksi Palvelukeskus Villa Ilon arkea – LAB Focus.

Kuva: Työpajatyöskentelyä Villa Ilossa.