Asukastiedote vierailuista

Asukastiedote vierailuista

Asukastiedote vierailuista Villa Ilossa


Läheiset saavat tavata ja ulkoilla asukkaan kanssa seuraavin turvaohjein Villa Ilossa:

Vierailut Villa Ilossa koronan leviämisvaiheessa tehdään niin, että kaikki vierailut sovitaan soittamalla yksikön henkilökunnan kanssa hyvissä ajoin etukäteen esim. edellisenä päivänä. Vierailut porrastetaan niin, että yksikössä on kerrallaan vain yksi vierailija. Vierailulle voi osallistua siis vain yksi henkilö ja vierailun kesto on enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan ohjeella pyritään vähentämään tartuntariskiä. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos mahdollista. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun tulet Villa Iloon vierailulle.

Villa Ilossa vierailun aikana vierailijoiden on odotettava henkilökuntaa, joka ottaa vierailijan nimen ja puhelinnumeron ylös. Sen jälkeen henkilökunta saattaa vierailijan suoraan asukkaan omaan asuntoon, jottei kontaktia muihin asukkaisiin synny. Mikäli asukas tai vierailija (omainen, läheinen) toivoo henkilökuntaa paikalle tai tarvitsee apua tapaamisen aikana tai kun hän aikoo poistua, hän voi hälyttää apua puhelimellaan tai hoitajakutsun avulla.

Monta turvasuositusta on edelleen voimassa

Jotta tapaaminen tai ulkoilu on mahdollista, asukkaalla ja vierailijalla ei edelleenkään saa olla hengitystieinfektioiden oireita. Myös kahden metrin etäisyys on pidettävä eikä fyysistä kontaktia saa olla. Hengityssuojain on pidettävä paikoillaan koko vierailun ajan eli vierailun aikana ei voi syödä tai juoda mitään. Omainen tai läheinen voi halutessaan ulkoilla asukkaan kanssa vapaasti, kun noudattaa turvaohjeita.

Suositellaan myös, että asukkaiden kotilomia ei toistaiseksi Villa Ilossa pidetä.