Villa Ilo korottaa lähihoitajiensa palkat G20 palkkaluokkaan

Villa Ilo korottaa lähihoitajiensa palkat G20 palkkaluokkaan

Villa Ilo korottaa lähihoitajiensa palkat

Paljon puhutaan hoitoalan työn merkityksellisyydestä ja kutsumusammateista, mutta totuus on kuitenkin se, että suurin osa hoitoalankin työntekijöistä tekee työtä ennen kaikkea palkan vuoksi. Teemme tätä vastuullista työtä pystyäksemme elättämään itsemme ja perheemme.

Olemme Villa Ilossa miettineet, miten voisimme näyttää, että olemme hoitajiemme kanssa samaa mieltä, että hoitoalan palkat ovat vastuuseen nähden liian pienet ja asialle voi ja täytyy tehdä jotain. Emme halua, että hoitajamme lähtevät etsimään parempaa palkkaa muilta aloilta tai muista yrityksistä; annamme palkankorotuksen kaikille lähihoitajillemme ja toivomme sen osoittavan, että Villa Ilo haluaa pitää heistä kiinni. Ajattelemme, että palkka ei ole vain rahaa vaan myös arvostuksen osoitus.

Villa Ilossa on ollut aina käytössä erilaisia henkilökohtaisia ja tehtäväkohtaisia lisiä työntekijän osaamiseen ja lisävastuisiin liittyen. Olemme lisäksi maksaneet erilaisia bonuksia ja palkkioita. Nämä ovat mukavia lisiä, mutta koskevat aika harvoin kaikkia työntekijöitä. Meillä on taitavien ja vastuullisten vakituisten työntekijöiden lisäksi joukko loistavia sijaisia, joiden työpanos on myös yritykselle erittäin tärkeä. Siksi olemme miettineet palkka-asiaa niin, että se toisi hyvää kaikille lähihoitajillemme tasapuolisesti. Päädyimme siksi pitkään harkittuamme nostamaan kaikkien palveluksessamme olevien lähihoitajien palkat G 20 palkkaluokkaan. Koemme, että tämä on kannattava sijoitus henkilökuntaamme, vaikka korotus nostaa henkilöstökulujamme melkoisesti. Uskomme, että satsaus tyytyväisempään ja sitä kautta pysyvämpään henkilöstöön kannattaa.

Villa Ilo nostaa ensin lähihoitajien palkkoja, koska he ovat suurin ammattiryhmämme. Olemme käyneet toki myös keskustelua sairaanhoitajiemme ja hoiva-avustajiemme palkoista. Nämä ovat työn alla ja niihin palaamme myöhemmin. Heidän työnsä on aivan yhtä tärkeää ja vastuullista.

Lisätietoja: Jussi Peltonen, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 902 2477