Motivoituneita moniosaajia asumispalveluihin

Motivoituneita moniosaajia

Tarvitsemme motivoituneita moniosaajia asumispalveluihin

Arvokkaimmat työntekijät ovat motivoituneita moniosaajia. Nykyään ei riitä, että on alan peruskoulutus kunnossa, tarvitaan myös käytännön osaamista, motivaatiota ja näkemystä asioihin. Elämänkokemuksesta onkin paljon apua sekä kyvystä heittäytyä työn imuun. Ongelmana on se, mistä löytää oikeanlaisia moniosaajia.

Tarvitaan erittäin monipuolista osaamista

Kilpailu osaavasta henkilökunnasta on kovaa. Onnistuminen rekrytoinnissa ratkaisee monta ongelmaa. Mistä löydämme oikeaa osaamista omaavat työntekijät? Koulutus ei vielä kerro sitä, mitä henkilö käytännössä osaa. olisiko kuitenkin niin, että yritys erottuu sillä, millainen asenne tekemiseen henkilökunnalla on. Koulutettu henkilökunta on itsestäänselvyys ja perusvaatimus, joten se ei enää erota yritystä muista. Parhaassakaan yrityksessä kaikkea ei ehkä aina heti osata, mutta ollaan halukkaita ja motivoituneita oppimaan. Tärkeää onkin selvitellä, mitä milloinkin pitää osata ja mitä osaamista pitää hankkia koulutuksin lisää.

Mitä tarkoittaa palvelun moniosaaja?

Hoito- ja hoivapalveluissa sekä erilaisissa asumispalveluissa moniosaajalla pitää olla tehtävään vaadittava koulutus. Yleensä vaaditaan lähi- tai sairaanhoitajan tai vastaava koulutus. Koulutus ei kuitenkaan anna välttämättä työntekijälle valmiutta auttaa asiakasta arjen askareissa. Tarvitaanko siis erikseen kotipalvelutyöntekijä puuron keittoon, jotta asiakas saa aamupalaa? Lähihoitajan koulutukseen ei keittotaito kuulu. Mitä sitten tehdään, jos asiakas tarvitsee apua jonkin tuen hakemiseen? Taas tarvitaan eri työntekijä tekemään asiakkaan kanssa tämä? Entäpä, jos pitäisi lakata asiakkaan kynnet juhlia varten? Kuka osaa tämän? Entä kun asiakkaan uuni käryttää? Tässä on taas yksi pieni homma, joka vaatii yhden uuden työntekijän asukkaan kotiin touhuamaan? Vai hyötyisivätkö kaikki, jos yksi työntekijä saisi ja osaisi tehdä nämä kaikki arjen asiat? Olisiko se asiakkaan kannalta mielekkäämpää, edullisempaa, tehokkaampaa ja työntekijänkin kannalta motivoivampaa?

Asenne ratkaisee!

Loppupeleissä ei ratkaise se, millainen koulutus työntekijällä on, vaan millaisella asenteella hän työtään tekee. Kaikkea voi oppia, jos halua ja motivaatiota piisaa, joten moniosaajaksi tullaan ajan kanssa. Kukaan ei osaa kaikkea, mutta arjen askareet eivät ole rakettitiedettä vaan opittavissa olevia juttuja. Kun etsimme uusia työntekijöitä, etsimme oikealla asenteella olevia, oppimishaluisia, alan koulutuksen omaavia henkilöitä. Uskomme, että asenne ratkaisee se, kenestä on tulevaisuuden moniosaajaksi.