Tiedote Villa Ilon asiakkaiden omaisille

Tiedote asiakkaiden omaisille

Heinolassa, 17.3.2020

Villa Ilo varautuu omalta osaltaan koronavirusepidemiaan. Hallituksen linjausten ja THL:n ohjeistuksen mukaan turhaa altistumista tulee välttää ja siksi tulemme vähentämään asiakkaidemme tarpeetonta liikkumista julkisilla paikoilla sekä rajoittamaan altistuksia.

Altistusmahdollisuuksien välttämiseksi keskitämme myös toimintoja ryhmäkodeittain. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintoja, kuten ruokailu ja erilaiset aktiviteetit, järjestetään enemmän ryhmäkodeittain. Mahdollisuuksien mukaan myös kulku ryhmäkotiin pyritään järjestämään vaihtoehtoisia reittejä pitkin.

Varotoimenpiteenä olemme keskeyttäneet toistaiseksi ulkopuolisten päivätoiminnan.

Vakituisten asiakkaiden päivätoiminta järjestetään toistaiseksi omissa pienryhmissä.

Eiliseen hallituksen päätökseen pohjautuen olemme tästä päivästä lähtien päätyneet kieltämään kaikkien ulkopuolisten käynnit ja vierailut Villa Ilossa. Tämä koskee mm. fysioterapeutteja, avustajia sekä valitettavasti myös läheisiä. Myös kotikäynnit on toistaiseksi samasta syystä kielletty.

Toistaiseksi ulkoilut avustajan tai läheisen kanssa ovat kuitenkin sallittuja. Ulkoilu voi tapahtua Valolinnan ympäristössä, ei muualla. Niistä tulee sopia henkilökunnan kanssa. Asukkaan haku tapahtuu suoraan ulko-ovelta. Tämä tosin edellyttää, että henkilöllä ei ole minkäänlaisia oireita.

Tällä hetkellä Villa Ilossa ei ole koronavirusepäilyä, mutta haluamme toimia vastuullisesti ja tehdä voitavamme tilanteen hallinnassa pysymiseen.

Toivomme Teidän ymmärrystänne ja joustoa tässä meillekin haastavassa tilanteessa.

Ystävällisin terveisin,

Mira Nurminen
Villa Ilo