Turvaa ja tukea
Villa Ilon palveluista

Asiakkainamme on mm. ikäihmisiä tai muuten jokapäiväisessä elämisessään palveluja tarvitsevia. Yhteisöllisessä palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Heinolan Valolinnassa. Asuntoihin voi muuttaa vuokralle jokainen vuokra-asuntoa ja erityistä tukea tarvitseva. Yhteisöllinen asuminen Villa Ilon alueella tuo laajan mahdollisuuden turvallisiin kotipalveluihin.

Yhteisöllisessä palveluasumisessa tarjoamme kotipalvelu-, kotihoito- ja kotisairaanhoitopalveluja kotiin sovitusti, räätälöidysti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kotipalvelutoimistomme sijaitsee alueella ja palvelumme ovat tarpeen vaatiessa saatavilla joka päivä, ympäri vuorokauden.

Laadimme asiakkaalle yksilöllisen, kirjallisen kuntouttavan palvelusuunnitelman yhteistyössä asiakkaan läheisen kanssa. Asiakkaan luona käymme yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti. Meillä toimii myös ympärivuorokautinen puhelinpäivystys, josta asiakas halutessaan tavoittaa henkilökunnan.

Kotihoito- ja hoivapalveluidemme osa-alueisiin kuuluvat asiakkaiden sosiaalisista tarpeista huolehtiminen ja sairaanhoidolliset tehtävät. Autamme asiakastamme lääke- ja kodinhoidossa, asumisen tukipalveluissa, ulkoiluissa sekä asioiden hoidossa. Kauttamme saa myös ruoka- ja pyykkihuollon palvelut. Kaupassakäynnit ja muut asioinnit teemme asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelukokonaisuus määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan.

Villa Ilon yhteisö toimii Valolinnan alueella