ASIAKKAALLE

Villa Iloa tuottaa tasokasta yhteisöllistä asumista, hoitoa, kuntoutusta sekä tukipalveluita ikääntyneille ja muille erityistä tukea arjessaan tarvitseville. Tarjoamme turvallisen, yhteisöllisen asumisen sekä viihtyisän asumisympäristön.

Tavoitteena on asiakkaan itsenäinen päätöksenteko sekä hyvinvoinnin edistäminen korkealaatuisella, yksilöllisellä ja toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla.

Meille asiakkaaksi

Asiakkaaksi voi tulla hyvinvointialueen myöntämällä palvelusetelillä ja ostopalveluna. Hyvinvointialue voi tehdä yksittäissijoituksia maksusitoumuksella. Asiakkaaksi voi tulla myös itse maksavana. Hinnoittelumme perustuu asiakkaan hoivan ja tuen tarpeeseen.

Hyvinvointialueen palveluohjaajat auttavat hakemusten täyttämisessä ja ohjaavat tarvittavien liitteiden hankinnassa. Villa Iloon voi myös ottaa yhteyttä suoraan. Neuvomme tarkemmin ja esittelemme toimintaamme ja paikkoja mielellämme.

Asiakas