ASIAKKAALLE

Villa Iloa tuottaa tasokasta tuettua asumista, hoitoa, kuntoutusta sekä tukipalveluita ikääntyneille ja muille erityistä tukea arjessaan tarvitseville. Tarjoamme turvallisen, yhteisöllisen asumisen sekä viihtyisän asumisympäristön.

Tavoitteena on asiakkaan itsenäinen päätöksenteko sekä hyvinvoinnin edistäminen korkealaatuisella, yksilöllisellä ja toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla.

Meille asiakkaaksi

Olemme palvelusetelituottajina useassa kunnassa. Asiakkaaksi voi tulla kunnan myöntämällä palvelusetelillä ja ostopalveluna. Kunta voi tehdä yksittäissijoituksia maksusitoumuksella. Itsemaksavana voi myös tulla asiakkaaksi. Hinnoittelumme perustuu asiakkaan hoivan ja tuen tarpeeseen.

Oman alueen palveluohjaajat auttavat hakemusten täyttämisessä ja ohjaavat tarvittavien liitteiden hankinnassa. Villa Iloon voi myös ottaa yhteyttä suoraan, niin neuvomme ja esittelemme paikkoja mielellämme.

Asiakas